Termes I Condicions generals

Les presents Condicions Generals de Contractació regulen la venda dels productes presentats en la web www.epis.cat c/ Cases Noves,78, 17200 Palafrugell (Girona), Espanya, proveïda de CIF ÉS B-17868571.

En aquest sentit, l’ús d’aquesta pàgina web constitueix l’acceptació d’aquestes Condicions Generals a les quals Vostè que da vinculat.

 

 

PROCEDIMENT DE LA COMPRA

Durant la realització de la comanda a través de la nostra pàgina web o per telèfon, vostè haurà de registrar-se emplenant o informant de les seves dades d’identificació, adreça d’enviament i facturació.

Recordi que les dades personals han d’indicar-se amb tota exactitud per a evitar confusions o incidències en l’enviament del/els article/s adquirit/s. A més, en el cas que Vostè així ho sol·liciti rebrà per correu electrònic informació sobre la nostra empresa i productes. La comanda efectuada en línia es confirma mitjançant clic en el botó “Realitzar Comanda”. El pagament de la compra es realitzarà mitjançant targeta de crèdit o dèbit (Visa i Màster Card) o transferència.

Per als pagaments amb targeta de crèdit o dèbit, el càrrec es realitzarà en línia, és a dir, en temps real, a través de la passarel·la de pagament de l’entitat financera corresponent, una vegada s’hagi comprovat que les dades comunicades són correctes. Una vegada confirmada la transacció, es comunicarà a través de la pròpia pàgina web el número de comanda perquè es pugui fer el seguiment des de l’ordinador en tot moment.

Així mateix, es remetrà un missatge de correu electrònic, amb una descripció de la comanda i les dades personals que hagin estat comunicats. La no recepció d’aquest missatge pot deure’s a algun problema transitori de comunicacions en la xarxa o a algun error d’escriptura en l’adreça de correu electrònic comunicada. En tots dos casos, és aconsellable que es contacti amb Atenció al Client al telèfon (+34) 972 61 18 53

Si, en el moment de l’emissió de la comanda, el nostre magatzem detecta que no hi ha existències d’algun dels productes inclosos en aquest, intentarem localitzar el producte. En cas que no sigui possible, el client serà notificat immediatament. A més, l’import de l’article cobrat s’abonarà en uns dies.

 

MONEDA I IMPOSTOS

Els preus en aquesta pàgina web es mostren en la divisa corresponent al país d’origen i inclouen impostos. D’acord amb la legislació vigent, EPIS.CAT. està obligada a carregar l’IVA a totes aquelles comandes amb adreça de lliurament en països membres de la Unió Europea. L’IVA aplicable és el tipus legalment corresponent i depèn del territori de destí de la seva comanda.

EPIS.CAT no fem lliuraments a Canàries, Ceuta i Melilla.

Una vegada emplenada l’ordre de compra, i abans de realitzar el pagament de la comanda, es presentarà un resum final identificant el/els article/s adquirit/s i el seu preu total (impostos i transport inclosos).

 

GARANTIA DELS PRODUCTES

Els articles oferts en aquesta pàgina web compleixen amb els requisits de qualitat i garantia dels productes d’Epis.cat

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Tot el contingut de la Botiga és propietat de Epis.cat. Tota reproducció parcial o total del contingut mitjançant qualsevol procediment i en qualsevol suport està subjecta a una autorització prèvia i expressa de Epis.cat.

 

DRET LEGAL A DESISTIR I DEVOLUCIONS DE LA COMPRA

Conforme a la normativa aplicable, vostè com a consumidor, podrà desistir del Contracte en qualsevol moment dins del termini de 7 dies hàbils des de la data de lliurament de la seva comanda. En aquest cas, se li reemborsarà el preu pagat per tals productes. Vostè es farà càrrec dels costos directes de devolució del producte.

El seu dret a desistir del Contracte serà aplicable exclusivament a aquells productes que es retornin en les mateixes condicions en què vostè els va rebre. Si us plau, retorni l’article usant o incloent el seu embolcall original. No es farà cap reemborsament si el producte ha estat usat més enllà de la mera obertura del mateix o si ha sofert algun mal, per la qual cosa haurà de ser acurat amb els productes mentre estiguin en la seva possessió.

 

 

NUL·LITAT PARCIAL

Si alguna de les presents Condicions o alguna disposició del Contracte fossin declarades nul·les i sense efecte per resolució ferma per autoritat competent, els restants termes i condicions romandran en vigor, sense que quedin afectats per aquesta declaració de nul·litat.

 

 

ACORD COMPLET

Les presents Condicions constitueixen l’acord íntegre existent entre vostè i Epis.cat en relació amb l’objecte del Contracte i substitueixen a qualsevol altre pacte, acord o promesa anterior convinguda entre vostè i nosaltres verbalment o per escrit.

 

FORÇA MAJOR

Epis.cat no serà responsable per cap incompliment o retard en el compliment d’alguna de les obligacions assumides per les vendes en línia, la causa de les quals es degui a esdeveniments que fora del control raonable (“Causa de Força Major”) i que inclouran entre altres: Vagues, tancaments patronals o altres mesures reivindicatives; Commoció civil, revolta, invasió, atac terrorista o amenaça terrorista, guerra (declarada o no) o amenaça o preparatius de guerra; Incendi, explosió, tempesta, inundació, terratrèmol, enfonsament, epidèmia o qualsevol altre desastre natural; Impossibilitat d’ús de trens, vaixells, avions, transports de motor o altres mitjans de transport, públics o privats.

 

 

RESPONSABILITAT I EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

Tret que expressament es disposi el contrari en les presents Condicions, la nostra responsabilitat en relació amb qualsevol producte adquirit a través de la pàgina web estarà limitada estrictament al preu de compra d’aquest producte.

 

DRET A MODIFICAR AQUESTES CONDICIONS

Epis.cat té el dret a revisar i modificar les presents Condicions en qualsevol moment. Vostè estarà subjecte a les polítiques i Condicions vigents en el moment en què usi la present pàgina web o efectuï cada comanda.

 

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

L’ús de la pàgina web www.epis.cat i els contractes de compra de productes a través aquesta pàgina web es regiran per les presents clàusules i per la legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia que sorgeixi o guardi relació amb l’ús de la pàgina web o amb aquests contractes serà sotmesa a la jurisdicció dels jutjats i tribunals del municipi de La Bisbal d’Empordà (Girona).

Cistella de la compra
Desplaça cap amunt